تعدادی از پروژه های  شرکت امین سپاهان زاینده رود

1-پروژه های خاتم النبیاء                              15 دستگاه                   فلکه فیض

2-پروژه های سپاه پاسداران                          10 دستگاه                    گلزار شهدا

3-پروژهای بنیاد مستضعفان                          10 دستگاه                    خیابان کاوه

4-پروژه های مسکن مهر رانندگان                    5 دستگاه                     شهر ضا

5-پروژهای مسکن مهر شهرک صنعتی اشترجان 30 دستگاه                     شهرک اشترجان

6-مسکن مهر زاینده رود فولاد شهر                 13 دستگاه                    فولاد شهر

7پروژه هتل پل اصفهان                                3 دستگاه                      سی و سه پل

8-پروژه هتل نگین اصفهان                            2 دستگاه                      بندر عباس

9-پروژه اروین                                            9 دستگاه                      خیابان کاوه

10-پروژه بیمارستان  کاشانی                         2 دستگاه                      خیابان کاشانی

11-پروژه صنایع دفاع                                  7 دستگاه                      زرین شهر

12- پروژه دانشگاه هنر                                2 دستگاه                      فولاد شهر

13-پروژه مجتمع کرانه                                2 دستگاه                      پل خواجو

14-پروژه هتل پردیس                                 2 دستگاه                      شیراز

15-پروژه هتل هرمز                                    2 دستگاه                      بندر عباس

16-شهرداری تیران                                     3 دستگاه                      تیران

17-پروژه مسکن مهر پیر بکران                      2 دستگاه                      پیر بکران

18-پروژه مسکن مهر 93                              7 دستگاه                      فولاد شهر

19-پروژه شرکت سازه گستر تیران                  2 دستگاه                      تیران

20-پروژه مسکن مهر بهارستان                      12 دستگاه                     بهارستان

21- پروژه مرکز آموزش فنی حرفه ای شهید رجایی کارگاه آموزش آسانسور  اصفهان خ  هزار جریب

22-تعداد 310 پروژه های شخصی در سطح استان و حومه  به بهره برداری رسیده است همچنین 35 واحد